Chính sách bảo mật

A. Chúng tôi thu thập và lưu giữ loại thông tin cá nhân gì?

Quý khách có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nếu quý khách muốn sử dụng các dịch vụ chuyên biệt mà chúng tôi cung cấp như, nhưng không giới hạn, các yêu cầu qua e-mail (mục liên lạc với chúng tôi), đánh giá của người tiêu dùng hoặc đánh giá về sản phẩm lốp, khảo sát, tính năng chia sẽ xã hội (ví dụ như nút “Like” trên Facebook hoặc các công cụ khác) hoặc các khuyến mại cụ thể.

Trang Web này không tự động giữ hoặc lưu trữ thông tin cá nhân, ngoài địa chỉ IP của người sử dụng để đăng nhập và các thông tin từng phần như là thời gian truy cập trang web và phần trình duyệt được gõ để sử dụng. Các thông tin này sẽ được trang web chủ ghi nhận và chỉ được sử dùng cho hệ thống quản lý và để cung cấp số liệu thống kê mà chúng tôi dùng để đánh giá việc sử dụng của Trang Web.

Các phần trong Trang Web của chúng tôi sử dụng các tập tin (cookie) để lưu trữ thông tin trên máy tính của quý khách để tăng cường kinh nghiệm của quý khách khi vào Trang Web này và để lưu trữ các mục thông tin và thông tin yêu thích. Việc truy cập các mục của Trang Web này của quý khách có thể bị hạn chế nếu quý khách không cho phép lưu trữ cookie trên máy tính của quý khách.

Cookie là gì?
Một cookie là một tập tin nhỏ được lưu vào máy tính của người sử dụng nhằm giúp lưu trữ các thông tin yêu thích và thông tin khác được sử dụng trên các trang web mà người sử dụng truy cập. Cookie có thể lưu vào mục cài đặt của người sử dụng trên một số trang web và thỉnh thoảng có thể sử dụng để truy lại người sử dụng đã làm thế nào để vào và tương tác với các trang web. Điều quan trọng cần làm rõ là cookie không thu thập dữ liệu cá nhân đang lưu trữ trong ổ cứng hoặc trong máy tính của quý khách. Để biết thêm về cookie, hãy truy cập vào www.allaboutcookies.org.

Michelin sử dụng Cookie như thế nào?

Michelin làm việc với các đối tác được chọn lọc và giám sát cẩn thận, những đối tác này giúp chúng tôi sử dụng cookie để phân tích trang web. Việc phân tích sẽ giúp chúng tôi hiểu được khách hàng đang tương tác với trang web như thế nào nhằm tối ưu hóa trang web để tăng cường kinh nghiệm truy cập của khách hàng. Đồng thời một số đối tác có thể lập các cookie trong thời gian quý khách truy cập để hỗ trợ các quảng cáo tùy biến mà quý khách có thể nhìn thấy ở nơi khác trên Internet.

Làm thế nào để xóa bỏ Cookie?

Nếu quý khách muốn loại/ngăn chặn cookie của chúng tôi khỏi ổ cứng của quý khách, quý khách có thể tìm được cách loại bỏ cookie từ trình duyệt của quý khách tại http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Bằng cách sử dụng Trang Web của chúng tôi, quý khách đồng ý với việc sử dụng cookie và các công nghệ khác được lập tại điều khoản này. Quý khách được tự do ngăn chặn các cookie của chúng tôi và theo đó điều chỉnh cài đặt trình duyệt của quý khách.

B. Giữ và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách

Thông tin cá nhân mà quý khách gửi cho chúng tôi sẽ được lưu trữ dưới hình thức điện tử hoặc hình thức giấy trên hệ thống riêng của chúng tôi hoặc trên hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân được bảo vệ bằng biện pháp bảo vệ thích hợp. Chúng tôi cũng yêu cầu các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và ràng buộc các bên đó với nghĩa vụ bảo mật khi đang lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân.

Mục đích của việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách

Quý khách có thể bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nếu quý khách muốn sử dụng các dịch vụ chuyên biệt mà chúng tôi cung cấp như, nhưng không giới hạn đối với, yêu cầu qua e-mail (mục liên hệ với chúng tôi), đánh giá của người tiêu dùng hoặc đánh giá về sản phẩm lốp, khảo sát, tính năng chia sẻ xã hội (ví dụ như nút “Like” trên Facebook hoặc các công cụ khác) hoặc các khuyến mại cụ thể. Trong từng trường hợp chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp để chuyển cho quý khách các dịch vụ mà quý khách thông báo rằng quý khách muốn tham gia. Quý khách sẽ có cơ hội để lựa chọn không tiếp tục liên hệ nếu mong muốn. Nếu quý khách không muốn chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với nhà cung cấp hoặc bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Các nhà cung cấp và bên cung cấp dịch vụ này có nghĩa vụ theo hợp đồng để bảo mật và bảo đảm thông tin cá nhân của quý khách, và họ phải sử dụng thông tin cá nhân của quý khách chỉ cho nhu cầu dịch vụ mà họ được giao phó.

Comments are closed.